"Nemocné" varhany sv. Apolináře

Pomozte nám navrátit jim nový dech.

Histórie našeho "pacienta".

Stavitelem barokních varhan kostela svatého Apolináře v Horšovském Týně byl významný varhanář Johann Leopold Rausch, který pocházel z Vídně a v polovině 18. století se usídlil v Plzni. Rausch nebyl jen význačným varhanářem, o čemž svědčí fakt, že postavil varhany m.j. pro plzeňskou katedrálu, ale byl také varhanářem ekonomicky úspěšným, když na plzeňském náměstí vlastnil dům s právem vaření piva. 

Horšovskotýnské varhany byly postaveny roku 1771, a to za 900 zlatých. Mají 16 rejstříků, dva manuály a pedál. Krásná varhanní skříň (v čistém dřevě – bez jakýchkoliv nátěrů) a varhanní stroj (včetně píšťalového fondu) si zachovaly vysokou míru autenticity a patří mezi dochovanými Rauschovými nástroji ke skutečně unikátním. Odborná literatura uvádí horšovskotýnský nástroj jako „jediný velký Rauschův nástroj dochovaný bez pozdějších přestaveb“. (zdroj: baroknivarhany.cz)

 

Slová "přátel varhan".

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

O záchraně vzácných Rauschových varhan u sv. Apolináře jsme začali uvažovat již v roce 2013, kdy se konal první benefiční koncert pěveckého sboru Čerchovan. Nástroji tehdy hrozila totální zkáza, protože byl v devadesátých letech minulého století demontován, za účelem  opravy, ke které ale bohužel už nedošlo.

Proto odborná veřejnost - varhaníci i varhanáři, ale i místní farníci a kulturní veřejnost uvítali záměr farnosti nástroj zachránit a přivést zpět k životu. Založili jsme transparentní účet a začali sbírat první příspěvky.

V roce 2016 proběhlo výběrové řízení a restaurování varhan se ujala firma Varhanářství MgA. Marka Vorlíčka, která je držitelem povolení Ministerstva kultury ČR k obnově kulturních památek (restaurování hudebních nástrojů-varhanních strojů).

Celkové náklady na opravu byly vyčísleny na 3.410.440,- Kč včetně DPH.

Vzhledem k částce byly práce rozčleněny na několik etap, a pro první roky jsme se rozhodli sdružit prostředky z dotací Plzeňského kraje, Města Horšovský Týn, darů a farnosti. První přípravné práce proběhly v roce 2017. V dalším roce 2018 jsme poprvé žádali o dotaci Plzeňský kraj. Dostali jsme 300 000 Kč, a dohromady se spoluúčastí z darů drobných přispívatelů se mohly práce rozběhnout.

Totéž se opakovalo v roce 2019 a 2020. K dotacím kraje se ještě podařilo získat peníze od Města Horšovský Týn. Celkem jsme na dotacích a příspěvcích  Města  získali na opravu 1 500 000 Kč, drobní dárci dohromady 600 000 Kč.

V roce 2021 opět žádáme Plzeňský kraj, a Město Hošovský Týn přislíbilo zase svoji pomoc. Práce na nástroji probíhají kontinuálně již čtvrtým rokem, a můžeme říci, že je zachráněn a asi z poloviny opraven. Dosud vynaložené finanční prostředky v letech 2017-2020 činí částku 2 051 945,- Kč včetně DPH. Pro dokončení zbývá 1 358 495 Kč včetně DPH.

 

Kolik přispívá biskupství?

Každá farnost má nejenom svoji vlastní právní subjektivitu, ale i hospodaření. Nakolik to situace dovoluje, každá farnost si musí sama spolufinancovat obnovu svých památek. V roce 2020 jsme financovali na kostele sv. Apolináře osazení sítě proti holubům a vyčištění věže částkou 80 000 Kč. Druhým finančně náročným projektem je havarijní stav kostela v Tasnovicích. Loni tam musela farnost přispět spoluúčastí ve výši 175 000 Kč.

Obrovskou pomoci ze strany biskupství je to, že zaměstnává stavebního technika, který má na starosti celou agendu projektů, jejichž cílem je získat dotace na obnovu jednotlivých. Farnost by se bez této pomoci těžko zaobešla a třeba za tím vidět nemalý příspěvek biskupství.

Pokud se vše podaří, rozezní se opět v době 250. výročí od svého postavení v roce 1772. Doufáme, že tomu tak bude v roce 2022.

Všem přátelům našich nemocných varhan moc děkujeme. I v našem případě platí: "V nouzi poznáš přítele." Jestli by ste nás chtěli podpořit, můžete tak na číslo transparentního účtu.

Veříme že naše varhany naberou nový dech a jak to vidíme na obraze, potečou z nich proudy "živé vody".